PLASTIPROOF

ОПИС – АПЛИКАЦИЈА

Додаток на пластификатор за хидроизолација (ASTM C-494, тип А, ELOT EN 934-2: T2 & T9). Се користи за добивање бетон со мала пропустливост на вода и подобри физички карактеристики.

БОЈА

Темно кафеаво.

ПОГЛАВЈЕ

0,2-0,5 кг на 100 кг цемент.

ПАКУВАINGЕ

1000 кг, 240 кг, 20 кг, 5 кг.

Description

Пластификатор / адитив за намалување на водата во бетон

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.