ДСМ Машини за брусење

ETX1 дијамантски алат, ваљаци за гребење, алатки за гребење, дијамантски влошки за мокра и сува апликација на нашите висококвалитетни ДСМ машини за брусење на сите видови подови.

ДСМ Рачни брусалици

Дијамантски камења и дијамантски влошки за рамни и совршени рабови

БЕФ Машини за гребење

Барабан со секачи и други практични додатоци за гребење на подови

Машини за чистење

Четки за чистење и симнување на слоеви, влошки и дијамантски алати за брусење и полирање, алат за рамнење свеж бетон, алат за фугирање и хемикалии за чистење, полирање и кристализирање на подови за нашите повеќенаменски машини.

Машини за рамнење свеж бетон

Сечила, дискови и практични додатоци за нашите машини за рамнење на свеж бетон.

Индустриски правосмукалки

Додатоци за индустриски правосмукалки, хепа филтри ...