BEVETOL-SPL

ОПИС – АПЛИКАЦИЈА

Бетонски суперпластификатор (ASTM C-494, тип А, Д & Г, ЕЛОТ ЕН 934-2: T11.1 и T11.2). Кога се додава во готов бетон, ја подобрува обработливоста без да се намали јачината. Кога се додава при подготовка на бетон, се намалува потребната количина на вода (намалување на односот w / c) и со тоа се зголемува крајната јачина.

БОЈА

Темно кафеаво.

ПОТРОШУВАЧКА

Како суперпластификатор (Тип G): 0,6-0,8 кг на 100 кг цемент.

Во помали дози делува како пластификатор.

ПАКУВАINGЕ

1000 кг, 250 кг, 20 кг, 5 кг.

Description

Суперпластификатор за бетон, тип G

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.