AQUAMAT-PENETRATE

Кристална хидроизолациона кашеста маса базирана на цемент која продира во масата на бетонот и ја прави водоотпорна. Останува трајно активен, и затоа континуирано ја штити конструкцијата од какво било присуство на вода. Тој е способен да запечати пукнатини на влакната, дури и ако тие се појават по конструкцијата. Отпорен и на позитивен и на негативен хидростатички притисок. Погоден за хидроизолација на подруми, темели, шахти и резервоари. Сертифициран според EN 1504-2 и класифициран како облога за површинска заштита на бетон. Означено со CE.

Description

Кристална хидроизолациона кашеста маса базирана на цемент која продира во масата на бетонот и ја прави водоотпорна. Сертифициран според EN 1504-2 и класифициран како облога за површинска заштита на бетон. Означено со CE.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.