• ISOFLEX-PU 500 Quick View
  • ISOFLEX-PU 500 Quick View
  • ISOFLEX-PU 500

  • Еднокомпонентна, полиуретанска хидроизолациона течна мембрана за рамни кровови и тераси, дава одлична механичка, хемиска, термичка, УВ и временски отпорна. Формира континуирана, еластична и паропропусен заптивн слој. Може да се примени и на неправилни подлоги како и на зелени покриви и жардињери. Цертифициран со CE ознака спрема EN 1504-2 и спрема ETAG 005 од 1 & 6, ETA - 15/2006.  
  • Read more
 • ISOFLEX-PU 510 Quick View
  • ISOFLEX-PU 510 Quick View
  • ISOFLEX-PU 510

  • Еднокомпонентна, полиуретанска, течна хидроизолациона мембрана за рамни покриви и балкони, која нуди одлични механички, хемиски, термички, УВ и водоотпорни својства. Формира униформа, еластична и паропропустлива мембрана. Применлив дури и на неправилни подлоги и погоден и за зелени покриви и цветни леи. Сертифициран според EN 1504-2 и класифициран како облога за површинска заштита на бетон. CE означен.
  • Read more