• EXTRA-TOP Quick View
    • EXTRA-TOP Quick View
    • EXTRA-TOP

    • ОПИС - ПРИМЕНА Држач за цементни подови со додавање на кварц и специјални адитиви. Погоден е за индустриски подови, подруми, работилници за автомобили, машински сали, паркиралишта, магацини, рампи за товарење и истовар, итн. Класифициран е како CT-C70-F7-AR2, според EN 13813. БОЈА Сива, окер, црвено-кафеава, светло сина. ПОТРОШУВАЧКА 3-5 кг / м2. ПАКУВАЊЕ 25 кг.
    • Read more