• DUROFLOOR-PSF Quick View
    • DUROFLOOR-PSF Quick View
    • DUROFLOOR-PSF

    • ОПИС - ПРИМЕНА Транспарентен, двокомпонентен, епоксиден прајмер без растворувач. Се користи како прајмер на површини на кои потоа се нанесуваат епоксидни системи, како врзивно средство за подготовка на епоксидни малтери со додавање на кварцен песок и како запечатувачки слој на цементни подови во индустриски сали и магацини. Класифициран е како SR-B2,0-AR0,5-IR4, според EN 13813. БОЈА Светло жолта. ПОТРОШУВАЧКА 200-300 g / m².…
    • Read more