• RAPICRET Quick View
    • RAPICRET Quick View
    • RAPICRET

    • ОПИС - АПЛИКАЦИЈА Брзо поставување, цементен малтер за поправки на бетонски елементи, за фиксирање, зацврстување, празнини за полнење, формирање холкери и воопшто кога површината треба да биде цврста и брзо подготвена за употреба. Тој е класифициран како малтер за поправка на бетон PCC R3, според EN 1504-3. БОЈА Сива ПОТРОШУВАЧКА Дебелина на слојот од околу 17,5 кг / м² / см.…
    • Read more