• ISOFLEX-PU 500 Quick View
    • ISOFLEX-PU 500 Quick View
    • ISOFLEX-PU 500

    • Еднокомпонентна, полиуретанска хидроизолациона течна мембрана за рамни кровови и тераси, дава одлична механичка, хемиска, термичка, УВ и временски отпорна. Формира континуирана, еластична и паропропусен заптивн слој. Може да се примени и на неправилни подлоги како и на зелени покриви и жардињери. Цертифициран со CE ознака спрема EN 1504-2 и спрема ETAG 005 од 1 & 6, ETA - 15/2006.  
    • Read more